Firmamız Fabrikalarda "Enerji Tasarrufu Etüdleri" Çalışmalarında gerekli tüm altyapı organizasyonunu hızlı bir biçimde hayata geçirmektedir. Fabrikaların "Enerji Tasarrufu Potansiyelleri"nin profesyonel yetkin kadrolarla belirlenerek, kazanç noktalarındaki uygulamaların projelendirilmesi, mali portrelerin geri kazanım sürelerinin rapor haline getirilerek yetkililere sunulması süreci ve sonuç alma garantisi ile yaptığımız çalışmalar hizmet anlayışımızın bir parçasını oluşturmaktadır. Satışını ve uygulamasını yaptığımız ürünlerin kontrüktif dizaynları ile uluslararası kaliteleri işletme maliyeti açısından bir kazanç kaynağı olup çalışmalarımızda önemli bir destek oluşturmaktadır. Bir işletmede su, üretimin kâra dönüşme sürecinin ana kaynağıdır.


Suyun ilk çıkış noktası ile atık suyun drene edilmesi arasında ekipmanlar -prosesler ve iletim hatları zinciri oluşturmaktadır.

Bu süreç içinde akışkan transferi sonucu meydana gelebilecek kayıpları en aza indirmek gereklidir.

·    Tüm akışkanların boru çaplarının doğru seçimi ve izolasyonu

·    Kazanın kapasite seçimi ve uygunluk belgelerinin olması

·    Kazan emniyet ventillerinin tam kalkışlı olması

·    Kazan tağdiye cihazın yedekli olması

·    Kazan su seviye göstergelerinden bir tanesinin magnetik switchli olması

·    Brülörün kazan kapasitesine uygun seçimi

·    Oransal besi suyu, otomatik yüzey ve dip blöfleri sistemlerinin olması

·    Brülörde oksijen ve karbondioksit kontrol sistemi olması

·    Besi suyu pompalarının dik milli seçilmesi

·    Kollektör altında bir ceple ve paslanmaz termodinamik kondenstopla kondensin tahliye edilmesi

·    Kazan dairesindeki tüm armatürlerin vana ceketleriyle izolasyonu

·    Su arıtma, hidrofor grupları, degazör ve kondens tanklarının uygun seçimi

·    Flaş buhar kazanımı uygulanması

·    Baca ekonomizeri uygulaması

·    Hidroforlarda invertör uygulaması

·    Kondens hatlarının alt seviyede montajı, yükselen hatlara çekvalf konulması

·    Kondenstop uygulamalarında amacına uygun seçim ve doğru montaj yapılması

·    Grup kondenstoplama yerine her bir proses için ayrı kondenstop uygulaması

·    Buhar kullanılan işletmelerde plakalı eşanjör ve yardımcı ekipmanlarla mekân ısıtılması ve sıcak su temini uygulaması

·    Tekstil boyahanelerindeki atık sıcak sudan özel plakalı eşanjörlerle ısı geri kazanımı uygulamaları

Tüm bunlar fabrikaların işletme maliyetlerinde en önemli kalemlerden yakıt ve elektrik enerjisi girdilerini azaltarak rekabet oranlarını artıracak, enerji tasarrufuyla dışa bağımlılığı azaltarak ülkemizin ekonomisine büyük katkı sağlayacaktır.

Bu anlayışla her alanda enerji tasarrufu etütleri ve uygulamaları ile hizmetinizde olacağız…